have_posts()): $main_post -> the_post(); if(has_post_thumbnail()){ $dom = simplexml_load_string(get_the_post_thumbnail()); $src = $dom->attributes()->src; }elseif(preg_match_all('//i', $post->post_content, $matches)){ $src = $matches [1] [0]; }else{ $src = content_url('themes/Raothue/images/custom/no_thumb.png'); } $id = get_the_ID(); ?>
  • Giá sản phẩm Liên Hệ
  • Giá khuyến mại
  • Giá Giảm
  • Bảo Hành
  • Hãng Sản Xuất

Tin Công Ty

Vì sao Obama bất ngờ “thay tướng” Lầu Năm Góc? Vì sao Obama bất ngờ “thay tướng” Lầu Năm Góc?

Ông Hagel đã nhiều lần “lệch pha” với Tổng thống trong thời gian 2 năm làm ông chủ Lầu Năm Góc. Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày Ngày … Chi Tiết